İletişim alanıİletişim alanı İletişim alanı
Bizim sırala kodu ve BIC
Sıralama kodu68351865
BICSOLADES1MGL

Künye

Banka kodu 68351865
BIC SOLADES1MGL
Ticari sicil kayıt No. HRA 300 464 beim Amtsgericht Freiburg
UStG Madde 27 a uyarınca Vergi kimlik numarası DE 142 381 652
Yönetim kurulu başkanı Stephan Grether
Yönetim kurulu üyeleri Maik Ebner (stv. Vorsitzender)
Telefon 07621 976-0
Faks 07621 976-555555
E-posta kontakt@spk-mgl.de
Yetkili
denetleme tüketiciyi koruma
Avrupa Merkez Bankası
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
www.ecb.europa.eu
Yetkili
denetleme daireleri
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
ve
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de
‚Tahkim
kurulu

Sparkasse ile oluşan tüm anlaşmazlıklarda Sparkassen-Schlichtungsstelle Baden-Württemberg 'ın tahkim kuruluna başvuru imkanı mevcuttur. Talep yazılı bir şekilde aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Sparkassen-Schlichtungsstelle
Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Ayrıntılar istek üzerine "Verfahrensordnung der Sparkassenschlichtungsstelle Baden-Württemberg" tahkim kurulunun  usul kuralı uyarınca düzenlenir.

 Sparkasse Markgräflerland bu tanınan tüketici tahkim kurulu karşısında anlaşmazlık uzlaştırma sürecine dahil olur.

Avrupa Online Anlaşmazlık Uzlaştırma Platformu Avrupa Komisyonu bir online anlaşmazlık uzlaştırma platformu oluşturmuştur.
Tüketiciler, Online Anlaşmazlık Uzlaştırma
Platformu'ndan yalnızca çevrimiçi akdedilmiş satış veya hizmet sözleşmelerine
ait anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözülmesi amacıyla yararlanabilir. 
Sigorta aracılığı bilgileri

Sigorta aracısı kaydı

Kayıt No.: D-DYL8-FM0AF-05

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

www.vermittlerregister.info

Telefon: 0180 600 58 50
(Sabit hat şebekesinden her görüşmenin ücreti 0,20 €; Cep telefonu şebekesinden her görüşme ücreti maksimum 0,60€)

Yetkili denetleme dairesi meslek veodası

IHK Südlicher Oberrhein (Industrie- und Handelskammer)
Schnewlinstr. 11-13
79098 Freiburg im Breisgau

Etkinlik

Ticaret yönetmeliği, madde 34d, fıkra …7 (ya da) †1 izni ile sigorta acentası; Federal Almanya Cumhuriyeti

Meslek yasası düzenlemeleri

  • Mad. 34d Ticaret yönetmeliği (GewO)
  • Mad. 59 - 68 Sigorta sözleşmesi yasası (VVG)
  •  Sigorta aracılığı ve danışmanlığı düzenlemesi (VersVermV)
 Cookie Branding
i